אנחנו פותחים שער לתרבות
רוסית בת-זמננו ברחבי העולם

אירועי העבר

19 יוני 2019
New York

Middleground by Alisa Khazanova

07 מאי 2019
London

Van Goghs

28 אפריל 2019
Tel Aviv

Vera Polozkova