אנחנו פותחים שער לתרבות
רוסית בת-זמננו ברחבי העולם

אירועי העבר

22 פברואר 2020
Tel Aviv

Sorokin Trip

21, 23 יָנוּאָר 2020
Riga

Outside

15 דֵצֶמבֶּר 2019
New York

Vera Polozkova in New York

13 דֵצֶמבֶּר 2019
San Francisco

Vera Polozkova in San Francisco