אנחנו פותחים שער לתרבות
רוסית בת-זמננו ברחבי העולם

אירועי העבר

25 מרץ 2020
New York

Cancelled: SOS (The Song of Songs)

28 פברואר 2020
New York

July

22 פברואר 2020
Tel Aviv

Sorokin Trip

21, 23 יָנוּאָר 2020
Riga

Outside