אנחנו פותחים שער לתרבות
רוסית בת-זמננו ברחבי העולם

אירועי העבר

04, 05, 07 דֵצֶמבֶּר 2020
Tel Aviv

SOS: SONG OF SONGS: DIGITAL PREMIERE IN ISRAEL

17 נוֹבֶמבֶּר 2020
New York

SOS: Song of Songs: Digital World Premiere

25 מרץ 2020
New York

Cancelled: SOS (The Song of Songs)

28 פברואר 2020
New York

July