אנחנו פותחים שער לתרבות
רוסית בת-זמננו ברחבי העולם

אירועים עתידיים