אנחנו פותחים שער לתרבות
רוסית בת-זמננו ברחבי העולם
04, 05, 07 December
Tel Aviv

SOS: SONG OF SONGS: DIGITAL PREMIERE IN ISRAEL

אירועי העבר

17 נוֹבֶמבֶּר 2020
New York

SOS: Song of Songs: Digital World Premiere

25 מרץ 2020
New York

Cancelled: SOS (The Song of Songs)

28 פברואר 2020
New York

July

22 פברואר 2020
Tel Aviv

Sorokin Trip